• тухай

Манай компани 5G эрин үеийг хөгжүүлэх, ухаалаг тоног төхөөрөмжтэй холбоотой бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэхтэй хамт тасралтгүй шинэчлэл, цаг үетэйгээ хамт хөгжих үзэл баримтлалыг баримталдаг. 20 гаруй жил ажилласан туршлагатай эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үндсэн баг чанарын хяналтын өрөө, инженерийн судалгаа, хөгжлийн өрөөг байгуулжээ.

Илүү их судла